" De Achterhoek op z'n mooist ! " 

Privacy beleid conform AVG

Vakantiewoningen "de Weeversborch" hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vakantiewoningen "de Weeversborch" houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy policy.

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-Vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens , u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van gasten.

Persoonsgegevens van gasten worden door Vakantiewoningen "de Weeversborch" verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-Administratieve doeleinden  ( facturering  en aangifte toeristenbelasting naar de Gemeente, zij willen enkel het aantal personen weten in een bepaalde periode en de woonplaats ) 

-Communicatie over de reservering / boeking

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vakantiewoningen "de Weeversborch"de volgende persoonsgegevens van u als gast vragen:

-Voornaam, achternaam

-Adres, Telefoonnummer en Email-adres

-Geboortedatum boeker en samenstelling van aantal personen en leeftijd

Uw persoonsgegevens worden door Vakantiewoningen "de Weeversborch"opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw boeking. 

Bewaartermijn.

Vakantiewoningen "de Weeversborch" bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. 

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Vragen.

Als u naar aanleiding van ons privacy policy nog vragen heeft of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen. 

Contact:

Hetty van Eerden-Zeilemaker

Vakantiewoningen de Weeversborch

deweeversborch@live.nl E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram